فلفل دلمه سبز ۴۰۰ گرم

وضعیت:
موجود
قیمت فروش:
6,000
تومان
تعداد:

9952

لفل گیاهی است بالارونده و دارای ریشه های ساقه خیز و کوتاه که میوه آن ادویه ای است